Chuyên gia: Để tự cung tự cấp lương thực, nông dân phải được khuyến khích trồng lương thực | ngũ cốc | an ninh lương thực | làm kinh tế

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-25 12:32:10
俄核动力破冰船“北极”号开始服役|||||||

俄罗斯制作确当宿世界上动力最强的核动力破冰船“北极”号21日正式托付,起头退役。

当天,俄罗斯总理米舒斯京正在南方都会摩我曼斯克列席了“北极”号的托付典礼。典礼上,俄罗斯波罗的海制船坞总司理阿列克开・卡季洛妇取俄罗斯国度核动力船舶公司总司理穆斯塔法・卡什卡签订了托付书。

米舒斯京道,破冰船队的组建鼎力开辟了南方海路的运输潜力,俄罗斯破冰船队的开展增长了亚欧国际商业经由过程北极走廊的爱好,并且使俄罗斯正在具有计谋意义的北极走廊占据抢先职位。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa