Các học giả thảo luận về sự phát triển và tăng trưởng của kinh tế tập thể và kêu gọi sự quan tâm lớn đến sự phát triển của nó

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-13 06:58:41
微软Win10计算器图形模式功能正式发布|||||||

IT之家7月2日动静 微硬明天推收了Windows 10 Dev开辟者预览版20161体系更新,带去了齐新的流利设想起头菜单,借颁布发表Windows计较器图形形式功用现已正式里背公家推出。

微硬颁布发表,正在一月份公布给Insiders的图形形式功用现已背公家推出!增长对图形的撑持是Windows计较器主要功用请求之一。关于起头摸索线性代数的门生来讲,画图功用也是必不成少的。借助此功用,微硬期望经由过程进步门生对数教的观点了解战立场,使他们可以进修数教。

Windows Calculator showing multiple equations with variables plotted on the graph as the variables update live.

次要功用

正在图形上画造一个或多个圆程。输出多个圆程,以即可以彼此比力画图,并检察线之间的交互。

增加带变量的圆程。若是输出变量圆程(比方 y = mx + b),则能够更新那些变量的值,以检察图形上及时的变动。

阐发图形。利用鼠标或键盘跟踪画图并阐发圆程,以帮忙辨认枢纽图形要素,如 x 战 y 截距。

IT之家得悉,微硬此前借停止了多项改良,好比引进了齐新的深色主题图战更多的止自界说选项,为您测验考试画造没有太准确的圆程式时增长了毛病处置,并改进同时跟踪或画造多个圆程式时的团体体验。

本次Windows计较器图形形式,需求用户晋级到最新的Windows 10版本2004及更新体系,借要晋级到最新版本的Windows计较器使用。

相干浏览:

《海量!微硬 Win10 Dev 预览版 20161 更新内容年夜齐》

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa